کیفیت طراحی سایت را چگونه میبینید ؟
(75.58%) 65
عالی
(18.60%) 16
خوب
(5.813%) 5
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 86